Liczba odwiedzin strony: 12870 Osób na stronie: 1
 

Arbiter Kancelaria radcy prawnego
Słomińska D.

 
 
Arbiter Kancelaria radcy prawnego
Słomińska D.
 
Frezjowa 31
60-175 Poznań
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 195 poz. 1210 - Zm.: rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz. U. z dnia 31 października 2008 r.) Na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000...
Monitor Polski 2006 Nr 80 poz. 796 - Nadanie tytułu profesora
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2006 r. o nadaniu tytułu profesora (M.P. z dnia 15 listopada 2006 r.) nr 115-4-06 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) nadaję niżej wymienionym osobom I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: nauk biologicznych dr hab. Wojciech BAL...